Penilaian Pendengaran untuk Kanak-kanak

Audiometri Permainan

Permainan Audiometri merupakan sejenis ujian pendengaran nada tulen. Ini membolehkan seorang audiologis untuk menguji pendengaran dengan perkembangan kanak-kanak yang berusia sekitar 3-7 tahun. Kanak-kanak harus memberi tindak balas dalam aktiviti bermain yang berorientasi apabila mendengar nada. Sebagai contoh, audiologis akan menyuruh kanak-kanak untuk menjatuhkan mainan ke dalam baldi atau menjatuhkan marmar ke dalam trek marmar apabila kanak-kanak mendengar nada. Ujian ini akan mengenal pasti tahap, jenis, dan konfigurasi kehilangan pendengaran seorang kanak-kanak.

Audiometri Peneguh Visual

Ujian ini merupakan ujian pendengaran untuk kanak-kanak berusia antara 6 bulan hingga 3 tahun. Kanak-kanak dilatih untuk melihat ke arah mainan yang berlampu apabila mereka mendengar rangsangan bunyi. Ujian ini akan mengenal pasti tahap dan konfigurasi kehilangan seorang kanak-kanak pendengaran.

Ujian Audiometri Respons Batang Otak

Ujian ini merupakan ujian objektif yang tidak memerlukan kerjasama daripada pesakit. Kebiasaannya, ujian ini digunakan bagi menganggarkan tahap pendengaran kanak-kanak kecil dan bayi atau orang-orang yang tidak berupaya untuk mengambil bahagian dalam ujian pendengaran tingkah laku. Ubat pelali adalah diperlukan untuk perakaman ujian ini. Di dalam ujian ini, bunyi dibentangkan melalui fon telinga atau konduktor tulang manakala tiga biji elektrod permukaan kecil (yang biasanya diletakkan di atas dahi dan di belakang telinga) untuk mengambil maklum balas daripada koklea dan saraf pendengaran. Tindak balas dipurata oleh komputer dan audiologis akan mentafsir keputusan tersebut. Ujian ini akan menganggarkan tahap, jenis dan tatarajah kehilangan pendengaran seorang kanak-kanak.

Pancaran Otoakustik

Ujian ini menguji integriti sel-sel rambut luar di dalam koklea. Semasa ujian ini dijalankan, tip probe akan diletakkan di dalam saluran telinga Isyarat dibentangkan kepada koklea cungkilan sambutan paras rendah direkodkan. Oleh kerana tindak balas adalah amat lemah, ia adalah penting bagi pesakit dan bilik harus berada dalam keadaan yang tenang .Ujian ini boleh digunakan sebagai alat saringan yang menyampaikan bacaan ‘LULUS’ atau ‘GAGAL’ atau alat diagnostik bagi tujuan lain seperti pemantauan ototoxicity.

Saringan Pendengaran Bayi

Saringan pendengaran bayi adalah merupakan ujian saringan yang dijalankan untuk bayi yang baru lahir. Kebanyakkan saringan pendengaran dilakukan sebelum bayi yang baru lahir dibenarkan keluar dari hospital. Ujian ini tidak menyakitkan dan ianya cepat. Ia mengenal pasti bayi yang mempunyai kehilangan pendengaran kekal seawal mungkin. Mengesan dan merawat kehilangan pendengaran dari awal akan membantu bahasa, pembelajaran dan pembangunan social bayi tersebut. Mengikut langkah peringkat antarabangsa, bayi yang baru lahir perlu disaring ketika berusia 1 bulan, penilaian lengkap oleh audiologis ketika berusia 3 bulan dan campur tangan pada usia 6 bulan.

Timpanometri

Timpanometri adalah menilai kesihatan telinga tengah. Tip probe dimasukkan dengan ketat ke dalam saluran telinga dan tekanan udara dikenakan. Ujian ini tidak menyakitkan tetapi beberapa tekanan akan dapat dirasai apabila ianya dijalankan Komputer akan merekodkan pergerakan gegendang telinga dan audiologis akan mentafsir keputusan tersebut.

e-Newsletter Sign Up!

Subscribe to 20dB e-Newsletter to stay up to date with the
latest promotions, events and many more!